Hi! I’m Hue vu

Xin chào, mình tên là Huệ Vũ.
Là một Freelancer yêu thích làm thiết kế và marketing.

Thiết kế Website cho cá nhân và tổ chức. Bảo hành trọn đời.

Chi tiết

Thiết kế từ logo đến các ẩn phẩm như namecard, tờ rơi, poster,…

Chi tiết

Cung cấp và triển khai các chiến dịch tiếp thị số trên các nền tảng.

Chi tiết