vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình
cũng như lời cảm ơn vì đã công việc như ngày hôm nay.

Bắt đầu từ năm 2021 trở đi. Mình Huệ Vũ sẽ trích 5% lợi nhuận từ các dịch vụ và tổng kết lại vào mỗi dịp cuối năm cho mục đích từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra mình sẽ hỗ trợ thiết kế hoặc tài trợ cho các website mang mục đích từ thiện vì cộng đồng.